• English (United Kingdom)
  • Thai (ภาษาไทย)
  • Arabic (اللغة العربية)
Please wait while JT SlideShow is loading images...
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มเกษตกรและกลุ่มแม่บ้านจังหวัดสตูลโครงการอบรม “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยสู่ตลาดมุสลิม รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สถาบันฮาลาล นำผู้ประกอบากรร่วมแสดงสินค้า ในงานเทศกาลไทย Thai Festival 2015 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียขยายเวลารับพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2558ขอเชิญร่วมงาน ปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

Activities & Information


BY9

นักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง “60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ


สมัครคัดเลือกเข้าร่วมงาน SME Entrepreneur malaysia-Thailand Carnival ระหว่างวันที่ 30 เมษา -3 พฤษภาคม 58 ณ Dataran Jubli Emas รัฐเกดะห์

ตานี

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ให้คำปรึกษากับนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ ณ สถาบันฮาลาล ปัตตานี
 

1

 โครงการอบรม “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยสู่ตลาดมุสลิม รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุม 260 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หน้า

อ.สถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ“ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2558" โดย SMI ร่วมกับ สสว.

L3

ผอ. และทีมงานสถาบันฮาลาล ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จ.ปัตตานี

อ่านทั้งหมด

Halal Knowlegde

M3

ทำไมมุสลิมถึงใส่เสื้อที่มีรูปสัตว์ไม่ได้  แล้วทำไมใส่รูปดอกไม้ได้  ??

ฟรุตเค้ก เป็อีกหนึ่งเมนู ที่ผสมด้วย เหล้ารัม

fasting state

ทำไมต้องถือศีลอด...ในทัศนะทางการแพทย์

อินทผลัมผลไม้มหัศจรรย์
อ่านทั้งหมด...

Halal Journal

อัตลักษณ์ผู้หญิงมุสลิม ผู้หญิงมุสลิมข้อห้าม การแต่งกายผู้หญิงมุสลิม

อาหารมุสลิมกับอาหารฮาลาล

 

อาเซียนกับเป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลโลก

clip_26

หุ้นฮาลาล : การลงทุนในตลาดหลักทรัทย์แบบฮาลาล

อ่านทั้งหมด...

Thesis

news logo

โครงการ ความต้องการบริโภคเนื้อแพะและแกะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

news logo

โครงการ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฮาลาลโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กรณีศึกษา ประเทศมาเลเซีย

news logo

การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาลจังหวัดสงขลา

news logo

โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนฮาลาล จังหวัดปัตตานี

อ่านทั้งหมด...
prayertime
calendarleader


smce-g
psu1
rdo2
psu-bic2
halal2
email2
edocument2
misdss2
psunews2
history2
letter2

HALAL Poll

ท่านสนใจองค์ความรู้ด้านฮาลาลเพิ่มเติมด้านใดบ้าง

มาตรฐาน ฮาลาล

hal

readmore1

มาตรฐาน มผช.

clip_43

readmore1

มาตรฐาน อย.

oy

readmore1

มาตรฐาน GMP/HACCP

gmp

readmore1