×

Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 580906-spahalal-CM is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

สถาบันฮาลาลจัดโครงการการอบรมเรื่อง “แนวทางการทำธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับฐานลูกค้ามุสลิม”

[sigplus] Critical error: Image gallery folder 580906-spahalal-CM is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

cover           

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2558  สถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการงานสัมมนา “แนวทางการทำธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อสุขภาพ  สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน” ณ ห้องประชุมชงโค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการ สปาเพื่อสุขภาพตามหลักการฮาลาล  และเพื่อสร้างแนวทางการทำธุรกิจสปาฮาลาล  รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพสปาฮาลาลในการแข่งขันในระดับโลก  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 67 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการสปา  อาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และผู้สนใจทั่วไป  เป็นต้น

DSCF0701

           ทั้งนี้ในการจัดงานสัมมนา“แนวทางการทำธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อสุขภาพ  สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมในกลุ่มประเทศอาเซียน” ได้รับเกียรติจากนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากคุณวิภาวัลย์  วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  และดร.ภราดร สุรีย์พงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณกวินธร  วงค์ลือเกียรติ์  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่  และคุณชวนัสถ์ สินธุเขียว  นายกสมาคมไทยล้านนาสปา ให้ความร่วมมือกับสถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ    ดร.บุณยพร ยี่มี ประธานอนุกรรมการจรรยาบรรณสภาการแพทย์แผนไทย  และคุณคาดียะห์ บินซอและห์   ฉิมวิเศษ อดีตรองกงศุล (ฝ่ายพาณิชย์) ณ เมืองดูไบ UAE และ เมืองธากา  บังกลาเทศ 

              ในการจัดงานสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในงานล้านนาเอ็กซ์โปร์ 2558 ชูแนวคิด “เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค่าอย่างไม่รู้จบ” ระหว่าง 4-13 ก.ย.58 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง กว่า 1,400 บูท

ทีมงานสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และวิทยากร  ได้เยี่ยมชม Cheeva Spa ที่เชียงใหม่  โดยได้รับการต้อนรับจากคุณปาริย์สา  สมศักดิ์  กรรมการผู้จัดการCheeva Spa เป็นอย่างดี

สามารถเข้าชมCheeva Spa ในเว็ปไซด์ www.cheevaspa.com

{gallery}580906-spahalal-CM{/gallery}