กระดานข่าวสาร

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวความเคลื่อนไหวฮาลาล


สาระฮาลาล

  1. ฮาลาลน่ารู้
  2. บทความวิชาการฮาลาล
  3. บทความวิจัย


next
prev

ปฏิทินกิจกรรม

  • 17 มิ.ย. - 06 ก.ค.

 

 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com