เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาการผลิต/การตลาดข้าวเกรียบปัตตานี

P_54-03-23-24

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 15 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา 90112
 halal.psu@gmail.com
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี
 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  แฟกซ์ 073-350488