ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พบปะหารือกับคุณดำรง พุฒตาล

16620 0 optimized

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พบปะหารือกับคุณดำรง พุฒตาล พิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง และอดีตสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านฮาลาล ทั้งนี้ คุณดำรง พุฒตาล ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map