ข่าวกิจกรรม

สถาบันฮาลาล มอบชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (Porcine test kit) แด่ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันฮาลาล ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ และสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เข้าพบ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อสาธิตการใช้งานและมอบ "ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร (Procine test kit) ณ สำนักจุฬาราชมนตรี อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map