ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด “โครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน/ฝ่าย กล่าวสนับสนุนความร่วมมือด้านฮาลาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวรายงานความเป็นมาในการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล  เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานด้านฮาลาล กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้เป็นสักขีพยานในความร่วมมือพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำงาน (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (PORCINE TEST KIT) พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานชุดทดสอบ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บุคลากรสถาบันฮาลาล อุทยานวิทยาศาสตร์ และ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ นักวิชาการด้านฮาลาล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล                          

 

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map