สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด "งานประกวดแพะ มอ.ครั้งที่ 1 "

IMG_3492
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สถาบันฮาลาลได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคื้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ในการเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงาน " ประกวดแพะ มอ. ครั้งที่ 1 " ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยในงานดังกล่าวฯ สถาบันฮาลาล  ได้มีการจัดนิทรรศการแนะนำความรู้ทางวิชาการที่เกี่่ยวข้องกับแนวทางการเลี้ยงแพะตามหลักการอิสลาม
และความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคแพะของชาวมุสลิมไทย  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอาจารย์ นักศึกษา  และหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมงานนี้

IMG_3542
DSCN1726
DSCN1732
DSCN1722
DSCN1724
IMG_3552
IMG_3553
IMG_3623
IMG_3508
IMG_3505

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 15 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา 90112
 halal.psu@gmail.com
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี
 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  แฟกซ์ 073-350488