สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด "งานประกวดแพะ มอ.ครั้งที่ 1 "

IMG_3492
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา สถาบันฮาลาลได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคื้ยวเอื้องขนาดเล็ก
ในการเป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดงาน " ประกวดแพะ มอ. ครั้งที่ 1 " ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โดยในงานดังกล่าวฯ สถาบันฮาลาล  ได้มีการจัดนิทรรศการแนะนำความรู้ทางวิชาการที่เกี่่ยวข้องกับแนวทางการเลี้ยงแพะตามหลักการอิสลาม
และความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคแพะของชาวมุสลิมไทย  โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากอาจารย์ นักศึกษา  และหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนเกษตรกรที่เข้าร่วมงานนี้

IMG_3542
DSCN1726
DSCN1732
DSCN1722
DSCN1724
IMG_3552
IMG_3553
IMG_3623
IMG_3508
IMG_3505

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com