สถาบันฮาลาลจัดโครงการการอบรมเรื่อง “แนวทางการทำธุรกิจสปาฮาลาลเพื่อรองรับฐานลูกค้ามุสลิม”

กระดานข่าวสาร

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวความเคลื่อนไหวฮาลาล


สาระฮาลาล

  1. ฮาลาลน่ารู้
  2. บทความวิชาการฮาลาล
  3. บทความวิจัย


next
prev

 

 

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 15 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา 90112
 halinst.psu@gmail.com
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี
 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  แฟกซ์ 073-350488