ติดต่อเรา

Uncategorised

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากอ.เกาะลันตา จ.กระบี่

วันที่ 29 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและทัศนศึกษาด้านศาสนา วัฒนธรรมของมุสลิมตำบลเกาะลันตาใหญ่ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิวสถาน จังหวัดปัตตานี

สถาบันฮาลาล ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน เข้าศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 108 อาชีพ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น สถาบันฮาลาลได้จัดเตรียมกิจกรรมการบรรยาย การตอบคำถาม และการเล่นเกมให้กับนักเรียน

ปฎิทินดำเนินงานสถาบันฮาลาล

  ประชุม   |   กิจกรรม   |   วันหยุดราชการไทย  

About us

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ต้องการเป็นแหล่งวิชาการและความรู้เกี่ยวกับฮาลาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย การเงินและการธนาคาร โรงพยาบาลฮาลาล สปาและการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของประชาชนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลให้สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศต่อไปได้ในอนาคต

Contact Us

 
 
สำนักงานหาดใหญ่
 15 ถ.กาญจนวนิช หาดใหญ่ สงขลา 90112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 
 
สำนักงานปัตตานี
 181 หมู่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 0-7333-3223 (แฟกซ์ 0-7333-3224)

สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Email :halinst.psu@gmail.com 


สำนักงานหาดใหญ่
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 
Get Map


สำนักงานปัตตานี
อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

073-333223 (ภายใน1963)
Get Map