รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด ยินดีที่รู้จัก ตอน ฮาลาล - ฮารอม

halal harom thaipbs

เมื่อฮาลาลเป็นดั่งมาตรฐานที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า อาหารฮาลาลจึงไม่ได้มีประโยชน์แค่เพียงเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ฮาลาลยังเป็นมาตรฐานที่ให้ประโยชน์และคุ้มครองชีวิตมนุษยชาติทั้งหลายอีกด้วย

มาร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจ ได้ใน รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด ยินดีที่รู้จัก ตอน ฮาลาล - ฮาลาล

#ทางนำชีวิต #ยินดีที่รู้จัก #ขอบคุณทีมงาน #halal_life

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com