ท่องเที่ยวฮาลาลบูม หนุ่มสาวมุสลิมรุ่นใหม่นิยมท่องเที่ยว คาดรายได้ทะลุ 3,000 ล้านดอลล่าร์


มีงานวิจัยค้นพบว่า ในอนาคตอันใกล้นี้หนุ่มสาวมุสลิมมีแนวโน้มจะจับจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นสองเท่า และอาจส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มมูลค่ามากขึ้นถึง 3,000 ล้านดอลล่าร์เลยทีเดียว 


ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาวงการท่องเที่ยวแบบฮาลาลเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของห้องละหมาดและอาหารฮาลาลที่หาได้ง่ายยิ่งขึ้นตามสถานที่ต่างๆ เช่นสนามบิน ร้านอาหาร และโรงแรม 


Fazal Bahardeen CEO แห่งบริษัทท่องเที่ยว HalalTrip ได้ศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวในกลุ่มชาวมุสลิมร่วมกับบริษัทบัตรเครดิต Mastercard พบว่า โดยทั่วไปแล้วชาวมุสลิมส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวกันแบบครอบครัวใหญ่ราวปีละครั้ง ในขณะที่หนุ่มสาวมุสลิมรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 20 - 36 ปีนิยมท่องเที่ยวหลายครั้งในแต่ละปี และเลือกที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่และท้าทายมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากรสนิยมรุ่นพ่อรุ่นแม่ในยุคสมัยก่อน และแม้ว่าจำนวนการจับจ่ายในแต่ละทริปอาจไม่มากเท่านักท่องเที่ยวรุ่นเก่า แต่ด้วยความถี่ในการท่องเที่ยวแต่ละปีที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้รายจ่ายโดยรวมด้านการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมเพิ่มขึ้นเป็นผลตามมา 

นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า ภายใน 5 - 10 ปีข้างหน้านี้มุสลิมส่วนใหญ่จะมีวงจรชีวิตในรูปแบบทำงานใช้เงินและท่องเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม โดยอัตราการจับจ่ายใช้สอยเพื่อท่องเที่ยวของชาวมุสลิมรุ่นใหม่ในปี 2016 ที่ผ่านมาคิดเป็น 550 ล้านดอลล่าร์ และคาดว่าน่าจะเพิ่มเป็น 1,000 ล้านดอลล่าร์ภายในปี 2025 ในขณะที่จำนวนการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการท่องเที่ยวโดยรวมของชาวมุสลิมอยู่ที่ 1,560 ล้านดอลล่าร์ และคาดว่าภายในปี 2026 น่าจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 3,000 ล้านดอลล่าร์เลยทีเดียว 

งานวิจัยยังระบุอีกว่า แนวโน้มการเพิ่มตัวของนักท่องเที่ยวมุสลิมหนุ่มสาวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมาจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุด ในขณะที่นักท่องเที่ยวมุสลิมจากประเทศอียิปต์และคาซัคสถานก็ปรากฏว่ามีความถี่ในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยประเทศซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และตุรกียังคงเป็นประเทศปลายทางยอดนิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมรุ่นใหม่จากกลุ่มประเทศอิสลามทั่วโลก

ที่มา : https://www.salaamgateway.com/
ขอบคุณ : Halal Life Magazine