สถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารฮาลาลครั้งที่ 5 ณ จังหวัดกระบี่

              สถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา จัดโครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารฮาลาล ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาและโรงเรียนบ้านควน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านฮัจญีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด   ในภาคเช้าในการอบรมครั้งนี้ ได้เริ่มอบรมภายใต้หัวข้อ การสร้างจิตสำนึกในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารฮาลาล โดยอาจารย์เรวัตร กาหลง อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และหัวข้อวิทยาสาสตร์ฮาลาลและหลักโภชนาการ โดยอาจารย์วนิดา หมันบุตร นักวิทยาศาสตร์ด้านฮาลาล สำนักงานคณะกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และหัวข้อความสำคัญของฮาลาลและวิธีการสังเกตตราเครื่องหมายรับรอง โดยอาจารย์ฮานาฟี จงจิตร อนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ส่วนภาคบ่ายของการอบรมมีการอบรมพร้อมกิจกรรมด้านฮาลาล ภายใต้หัวข้อ คิดสักนิดก่อนคิดจะซื้อ เพื่อชีวิตที่ดีในโลกนี้และโลกหน้า              โดยคุณอับดุลเลาะ โซะมะดะ นักวิชาการศึกษา และคุณมูฮำมัดอัรกอม มาปะ นักวิชาการศึกษา      สถาบันฮาลาล พร้อมทั้งกิจกรรม Halal Shopping Mall โดยทีมงานอนุฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่และทีมนักวิชาการศึกษา สถาบันฮาลล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 5 จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลายและชั้นประถมศึกษาจำนวน 450 คน ได้แก่ตัวแทนจากโรงเรียน

1.โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

2.โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์

3.โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

4.โรงเรียนมุสลิมวังทอง

5. โรงเรียนอุทยานการศึกษา

6.สถาบันฮาฟิซบ้านเข้าแก้ว

7.สถาบันฮาฟิซมัรกัสไร่ใหญ่

8.มูลนิธิเด็กไทยมุสลิมเพื่อการศึกษา

9.โรงเรียนบ้านควน

10.โรงเรียนบ้านคลองหมาก

11.โรงเรียนบ้านตะลิ่งชัน

12.โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก

13.โรงเรียนบ้านท่ายาง