ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบการจังหวัดสตูล

1

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30น. ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลและทีมงานบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถานประกอบการวิชชุดาฟาร์ม เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายกำลังการผลิตจากพื้นที่จังหวัดสตูลไปสู่จังหวัดสงขลา