สถาบันฮาลาล ร่วมต้อนรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร

26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอรายละเอียดการดำเนินการจัดงาน Expo Halal และเข้าร่วมประชุมการติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) ณ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ทธ 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์