ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับนโยบายการของบประมาณและร่วมหารือการขับเคลื่อนกิจการฮาลาล

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลพร้อมคณะบุคลากร เข้าพบท่านนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ บ้านพัก จังหวัดสงขลา
โอกาสนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้มอบนโยบายและแนะนำการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการด้านฮาลาลในอนาคตอีกด้วย
123