ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ร่วมเสวนาหัวข้อ มาตรฐานฮาลาล-ตอยยิบัน ณ จังหวัดสตูล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ผศ. ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเสวนาหัวข้อ มาตรฐานฮาลาล-ตอยยิบัน ในการพัฒนาผลิตผลการเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านบ่อน้ำร้อน ทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

12