สถาบันฮาลาล ม.อ. เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อหารือในการทำงานด้านกิจการฮาลาลร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พร้อมคณะเข้าพบท่าน อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอีดิลอัฎฮา ฮ.ค.1441 และเพื่อหารือในการทำงานด้านกิจการฮาลาลร่วมกัน
1 optimized