สถาบันฮาลาล เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เข้าเยี่ยมชมสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนางอนงค์ ไพจิตร ประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ให้การต้อนรับ ตลอดทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานด้านฮาลาล และหารือการทำงาน ร่วมกัน ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร