ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พบปะหารือกับคุณดำรง พุฒตาล

16620 0 optimized

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พบปะหารือกับคุณดำรง พุฒตาล พิธีกรโทรทัศน์ชื่อดัง และอดีตสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านฮาลาล ทั้งนี้ คุณดำรง พุฒตาล ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์