สถาบันฮาลาล มอบชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร (Porcine test kit) แด่ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สถาบันฮาลาล ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ และสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม ผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ และบุคลากรจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เข้าพบ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อสาธิตการใช้งานและมอบ "ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกรในอาหาร (Procine test kit) ณ สำนักจุฬาราชมนตรี อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร