ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล ม.อ. ได้เปิดตัว "คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม"

เปิดตัวแล้วสำหรับมาตรฐานใหม่ “คู่มือแนวปฏิบัติการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม”

wd

ปัจจุบัน กลุ่ม MICE Halal คือกลุ่มนักเดินทางธุรกิจที่เป็นตลาดใหญ่และกำลังขยายตัว มีการเดินทางจากต่างประเทศและภายในประเทศเพื่อทำกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทยและอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
การเข้าใจและเตรียมศักยภาพในการบริการงานไมซ์ที่เป็นมิตรต่อมุสลิมจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการให้เข้าถึงและพร้อมรองรับตลาดใหม่

สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท ที่จะจัดการประชุมและงานแสดงสินค้า ที่มีพี่น้องมุสลิมมาร่วมงาน แต่ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องต่อหลักศาสนาอิสลาม และวิถีชีวิตของมุสลิม
ผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้ และนำไปพัฒนาปรับใช้กับการจัดประชุมของหน่วยงานตนเอง สามารถดาวน์โหลด คู่มือฯ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ร่วมกับ สถาบันฮาลาล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ลิงค์คู่มือฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

620927

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น และ ประกาศสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 กันยายน 2562 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

620927

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น และ ประกาศสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์

620916

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น และ ประกาศสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่  16 กันยายน 2563 นั้น
บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์

620916

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าในงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019

HALAL ANDAMAN 2019

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตจัดงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019 ทั้งนี้ โดยให้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกผู้ประกอบการ ภายใต้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 บูธ ที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล ด้านการตลาด และความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อร่วมงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาล อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่งใบสมัครได้ทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถามได้ โทรศัพฑ์ 074-289292

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

PHUKET ANDAMAN HALAL 2019

  1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
  2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
  3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
  5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
  6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
  7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
  8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทาง
  10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก

ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว ขอบคุณครับ

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

 620903

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล   ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

S 111206404

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

**เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2562
**รับจำนวนจำกัด 8 คนเท่านั้น

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสปา
คุณอนิดา โทณะวณิก ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา

วันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสปาฮาลาล ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

** ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 3,500 บาท/คน
(ลงทะเบียนสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน)
** รายละเอียดการโอนเงิน
เลขที่บัญชี 565-491206-5
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนสถาบันฮาลาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 13 กันยายน 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell : 080-8651-010

 

ลิงค์กำหนดการ   ลิงค์ลงทะเบียน  

 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com