ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบัณฑิต ทุกสาขาวิชา นักศึกษาปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบัณฑิต ทุกสาขาวิชา นักศึกษาปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management) จำนวน 72 ขั่วโมงตลอดหลักสูตร (รวมสอบวัดผลความรู้ และศึกษาดูงาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 (รับจำนวน 25 คนเท่านั้น) ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

 
**ลงทะเบียนและอบรมฟรีตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

- การจัดการครัวฮาลาล
- การจัดการระบบการผลิตอาหารฮาลาล
- การจัดการสถานบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
- การทำการตลาดเพื่อเจาะลูกค้ามุสลิม
- การเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล
- ฝึกปฏิบัติการเชือดและชำแหละสัตว์ปีกตามหลักการศาสนาอิสลามและสากล
- ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรฮาลาล
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการฮาลาล และหน่วยงานด้านฮาลาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
089 486 3857
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.halinst.psu.ac.th

รายละเอียดรายวิชา รายละเอียดตารางเรียน

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

38531419 213994572791770 8686166662866534400 n

 

สถาบันฮาลาล ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thai Festival 2018

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thai Festival 2018

            ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงสินค้า Thai Festival 2018 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ถนน Padang Kata Lama เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นั้น

            บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 1. Salma Chili Paste
 2. CHICKEN MAN ไก่ย่างนมสด
 3. NODE NA LE 
 4. หจก.มายโฮมฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส
 5. ริสกีโรตีชาชักสตูล
 6. YOHAN FOOD&BEV THAILAND

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัวพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฮาลาล ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมนำรายละเอียด การรายงานตัว ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 2. รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 3. หมายเลขทะเบียนรถเข้าประเทศมาเลเซีย
 4. ภาพไฟล์โลโก้แบรนด์ผลิตภัณฑ์

          หากผู้ประกอบการท่านใดไม่ได้เข้ารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ทางสถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์

          ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

คลิกดาวน์โหลดใบประกาศ

 

 

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย

 

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

 กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

                            

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กําหนดจะจัดงานเทศกาลอาหารและสินค้าฮาลาลประจําปี ๒๕๖๑ (Thai Festival 2018) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหาร สินค้าฮาลาล และผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศ มาเลเซียมากยิ่งขึ้น โดยในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างรัฐกลันตัน และรัฐตรังกานูกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสนใจสมัครเพื่อเข้าร่วม " กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย "

1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง
10. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ รายต่อบริษัท/สถานประกอบการ
11. ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก

ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

***ส่งใบสมัครที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งตามที่อยู่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิเเล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2561

รายงานตัวและประชุมเตรียมความพร้อมส่งรายละเอียด วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เดินทางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ร่วมงาน กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย (Thai festival 2018) ระหว่าง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย

 

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

poster Thai Fest 2018 Kelantan

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน เทศกาลอาหารไทย (THAI FESTIVAL 2018)

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

เทศกาลอาหารไทย (THAI FESTIVAL 2018)

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (รับจำนวนจำกัด)

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

 

 • สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการสนใจสมัครเพื่อร่วมโครงการคัดสรรผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้า Thai festival 2018 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียให้การสนับสนุนในเรื่องบูธตลอดการอำนวยความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปยังประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังนี้

  1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้

  2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.

  3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ

  5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย

  6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก

  7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร

  8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง

  10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก 

   

  ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  รายงานตัวและประชุมเตรียมความพร้อมส่งรายละเอียด วันที่ 13 สิงหาคม 2561

  เดินทางในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

  ร่วมงาน Thai festival 2018 ระหว่าง วันที่ 3-5 สิงหาคม 61 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Thai Festival 2018 02

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

การสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง Conference ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และยกระดับตลาดการแข่งขันให้กับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

poster Busines matching 02

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความ สวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวไทย-อาเซียน

ขอเชิญร่วมรับฟัง หัวข้อสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความสวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

ณ ห้อง Conference 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น.

                               - กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล

                               - กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดย นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา

                              - หัวข้อสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความ สวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

                                 โดย คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร และทีมงานสมาพันธ์การท่องเที่ยว

                                 พิธีกร โดย วุฒิ หมัดอาด้ำ

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Halal Tourism Route 01 01

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo 2018, Hong Kong

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo 2018, Hong Kong


           ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน HKTDC Food Expo 2018, Hong Kong ระหว่างวันที่  16 - 20 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศฮ่องกง และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2561 นั้น

          บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com