คณะผู้ประกอบการ SME รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้นำคณะผู้ประกอบการ SME ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เดินทางมาเยี่ยมสถาบันฮาลาล และพบปะกับผู้บริหารสถาบันฮาลาล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย โดยมี ดร. ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com