สถาบันฮาลาล เข้าร่วมหารือการทำงานร่วมกันด้านฮาลาลกับ INHART,IIUM ณ ประเทศมาเลเซีย

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร. มักตาร์ แวหะยี รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฮาลาล เข้าพบประเยี่ยมเยียน และประชุมหารือการทำงานร่วมกันหน่วยงานด้านฮาลาลของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย INHART – International Institute For Halal Research & Training, International Islamic University Malaysia (IIUM) ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Hamzah Mohd. Salleh Dean of INHART และคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับและนำการประชุมหารือการทำงานด้านการพัฒนาฮาลาลทั้งสองหน่วยงาน ตลอดจนนำคณะจากสถาบันฮาลาล เข้าเยี่ยมชมแลปตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของหน่วยงานอีกด้วย

ทั้งนี้  สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ INHART – International Institute For Halal Research & Training, International Islamic University Malaysia (IIUM) มีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนากิจกรรมด้านฮาลาล

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com