สถาบันฮาลาล เข้าเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงานด้านฮาลาล กับ IHRAM USIM ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ดร. มักตาร์ แวหะยี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฮาลาลเข้าพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานฮาลาลกับ INSTITUTE OF HALAL RESEARCH AND MANAGMENT - IHRAM  ของ UNIVERSITY SCIENCE ISLAM MALAYSIA หรือ USIM  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย  ในการนี้ได้มีการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกิจกรรมฮาลาล ทั้งนี้ IHRAM มีผลงานโดดเด่นในด้านหลักสูตรการจัดการฮาลาลสำหรับอุตสาหกรรม และมีการหารือการทำงานร่วมกันในอนาคตระหว่างสองหน่วยงาน

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com