สัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  ดำเนิน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล ได้มีการจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ ฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสัมมนา ราชมังคลากีฬาสถาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ บรรยายเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับความห่วงใยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน” ซึ่งมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหาร ฮาลาลจัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้มีอาหารรับประทานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและถูกต้องตามหลักโภชนาการ

          ทั้งนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “ความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล กับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย” โดย ดร.นพดล  ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คุณสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  คุณจำนงค์ นิรังสรรค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทย และคุณไพศาล พรหมยงค์ กรรมการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ นักศึกษา สื่อมวลชน ให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก.

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com