ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 513

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม : โครงการสร้างแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการฮาลาล

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สอบถามเพิ่มเติม : คุณนัสริน สนยาแหละ
โทร 084 861 4400 , 074 289 291

ประกาศรายชื่อ  

กำหนดการ