เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2562 “การอบรมผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์สครับฮาลาล”

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 1695

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮลาลประจำปี 2562
“การอบรมผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์สครับฮาลาล”

**เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. อาหารว่างและอาหารกลางวัน
2. ผลิตภัณฑ์สบู่และสครับ
3. เกียรติบัตร
4. สิทธิพิเศษในการได้รับคัดเลือกสู่โครงการบ่มเพาะพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2562 โดยสถาบันฮาลาล ม.อ. จำนวน 2 ผู้ประกอบการ (งบประมาณตามแผนพัฒนา ปี 2562 จำนวน 100,000 บาท)
4.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์โดย ผู้เชี่ยวชาญ
4.2 ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์
4.3 สนับสนุนด้านการตลาด

 

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อก.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

** ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 500 บาท (สมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน)

** รายละเอียดการโอนเงิน

เลขที่บัญชี 565-483060-3

ชื่อบัญชี ผู้ประกอบการงานฮาลาล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell : 097 994 6663

ลิงค์ลงทะเบียน  

กำหนดการ  

 cosmeticspa 01

 

 ลงทะเบียนได้เลยที่นี้ !