สถาบันฮาลาล ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 344

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล