ประกาศสถาบันฮาลาล ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 554

620228

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบ้ัติ

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ  ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล