สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน HKTDC FOOD EXPO 2019 ณ ฮ่องกง

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 816

 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน HKTDC FOOD EXPO 2019 ณ ฮ่องกง

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก
22 พฤษภาคม 2562 ประชุมรายงานตัวครั้งที่ 1
12 มิถุนายน 2562 อบรมเตรียมความพร้อม
14-20 สิงหาคม 2562 เดินทางเข้าร่วมงาน HKTDC FOOD EXPO ณ ฮ่องกง (Hong Kong)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษพอสมควร
8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
9. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายค่าตั๋วการเดินทาง
10. แนบรายละเอียดทุกอย่างตามแบบฟอร์มรับสมัครที่กำหนด
 
***ฟรีเฉพาะค่าที่พักสามคืนจากผู้จัดงาน HKTD Food Expo Hong Kong ค่าเดินทาง และอื่นๆ ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
สอบถามเพิ่มเติม คุณนัสริน สนยาแหละ โทร 084 861 4400 , 074 289 291

 

ลิงค์ลงทะเบียน  

HKTDC Food Expo