สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากแพะและโคแบบบูรณาการสู่ SME อย่างยั่งยืน

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 610

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม การเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากแพะและโคแบบบูรณาการสู่ SME อย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - 29 สิงหาคม 2562

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. อาหารว่างและอาหารกลางวัน

2. เอกสารประกอบการอบรม

3. วิธีการทำเบอร์เกอร์จากเนื้อแพะและเนื้อโค

วันที่ 2 - 3 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ภาคบรรยาย : ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาคปฏิบัติ : ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ชั้น 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

** รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 30 สิงหาคม 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tell : 080-8651-010

คลิกเพื่อลงทะเบียน  กำหนดการ

68813066 479742772602867 1594222024106967040 n