สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Personal Halal Finance รุ่นที่ 1

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัมมนา Personal Halal Finance รุ่นที่ 1 

**กิจกรรมสัมมนานี้ เหมาะกับ First Jobbers, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
 ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

** รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tell : 086-959-3077

หมายเหตุ เมื่อท่านสมัครแล้ว ทางสถาบันฮาลาล จะทำการติดต่อท่านเพื่อยืยันการเข้าร่วมสัมมนาก่อนการโอนค่าประประกัน **ค่าประกันท่านละ 100 บาท และจะจจ่ายคืนเมื่อเสร้จสิ้นการสัมมนา

คลิกเพื่อลงทะเบียน  กำหนดการ

68778698 701994806890559 6056657246098554880 n

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com