ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่ 2)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่
2)
วันที่ 28 - 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดการการอบรม

68623805 369115677048556 4735834427530149888 n

แผนที่สถานที่จัดอบรม

Link GPS

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com