ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่ 2)

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 88

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันลังกาสุกะตามวิถีมุสลิมสำหรับสตรี (รุ่นที่
2)
วันที่ 28 - 1 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดการการอบรม

68623805 369115677048556 4735834427530149888 n

แผนที่สถานที่จัดอบรม

Link GPS