สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

S 111206404

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

**เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2562
**รับจำนวนจำกัด 8 คนเท่านั้น

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสปา
คุณอนิดา โทณะวณิก ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา

วันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสปาฮาลาล ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

** ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 3,500 บาท/คน
(ลงทะเบียนสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน)
** รายละเอียดการโอนเงิน
เลขที่บัญชี 565-491206-5
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนสถาบันฮาลาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 13 กันยายน 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell : 080-8651-010

 

ลิงค์กำหนดการ   ลิงค์ลงทะเบียน  

 

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com