สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 486

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

S 111206404

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรนวดน้ำมันอโรม่าตามวิถีมุสลิม

**เปิดรับสมัคตั้งแต่วันนี้ - 13 กันยายน 2562
**รับจำนวนจำกัด 8 คนเท่านั้น

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสปา
คุณอนิดา โทณะวณิก ผู้บริหารโรงเรียนเชียงใหม่สปา

วันที่ 16-20 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารสปาฮาลาล ชั้น 2 อาคารกีฬาและนันทนาการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

** ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 3,500 บาท/คน
(ลงทะเบียนสมัครพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน)
** รายละเอียดการโอนเงิน
เลขที่บัญชี 565-491206-5
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนสถาบันฮาลาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 13 กันยายน 2562 (ประกาศผ่านเว็บไซต์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tell : 080-8651-010

 

ลิงค์กำหนดการ   ลิงค์ลงทะเบียน