สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ประกอบการร่วมแสดงสินค้าในงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019

HALAL ANDAMAN 2019

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ตจัดงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019 ทั้งนี้ โดยให้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกผู้ประกอบการ ภายใต้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 บูธ ที่มีความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาล ด้านการตลาด และความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อร่วมงาน PHUKET ANDAMAN HALAL 2019 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาล อาหาร เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ส่งใบสมัครได้ทางสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถามได้ โทรศัพฑ์ 074-289292

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

PHUKET ANDAMAN HALAL 2019

  1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
  2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
  3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
  5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
  6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
  7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
  8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
  9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทาง
  10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก

ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว ขอบคุณครับ

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com