สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 1648

 620903

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา

----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา  โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล   ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่