ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หมวดหลัก: ข่าวสาร หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน: 179

620927

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 นั้น และ ประกาศสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 กันยายน 2562 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล