สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมติดตามชมรายการ ...حوار حلال | Halal Talk |

รายการ ...حوار حلال | Halal Talk |
โดย สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เริ่ม 1 กรกฏาคม 2563
ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.30 น.

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง ผ่านช่องทางเพจ :สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Halal Institute - PSU

HalalTalk