คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ แต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันฮาลาล

 

630703

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  #ขอแสดงความยินดี และ #ยินดีต้อนรับ รองศาสตรจารย์ ดร.สันทัด วิเชียรโชติ รองคณะบดีคณะอุตสหกรรมเกษตร ในโอกาศรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัย ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

17442