กำหนดการรับสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564