ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564