ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร "การจัดการระบบกิจการฮาลาล" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564