ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

620201

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล   ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2562 “การอบรมผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์สครับฮาลาล”

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปาฮาลาลประจำปี 2562

“การอบรมผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์สครับฮาลาล”

วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล อก.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

*** หมายเหตุ ผู้สมัครท่านใดที่โอนเงินก่อนวันที่ 18 ก.พ. 2562 และไม่มีรายชื่อ รบกวนติดต่อคุณซุกรี แวสอเหาะ โทร : 097 9946 663 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.***

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดการการอบรม

แผนที่สถานที่จัดอบรม

620220 halalCosmetics

แผนที่สถานที่จัดอบรม

Link GPS

ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานต้อนรับ และพนักงานนวดสปา

620208 spa 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานนวดสปา
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานนวดสปา จำนวน 4 อัตรา ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานนวดสปา

 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับสปา
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานต้อนสปา

 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒาโลโก้และบรรจุภัณฑ์จากสถาบันฮาลาล ครั้งที่ 1

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒาโลโก้และบรรจุภัณฑ์จากสถาบันฮาลาล ครั้งที่ 1

----------------------------------------------------------

ประกาศสถาบันฮาลาล  

สถาบันฮาลาล ขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

620123 

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาโท ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 นั้น ปรากฎว่ามีผู้มายื่นใบสมัครจำนวนน้อย ดังนั้น สถาบันฮาลาล จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศขยายเวลา     ประกาศสถาบันฮาลาล  ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี้  

สถาบันฮาลาล รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

620201

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

----------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศสถาบันฮาลาล   ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่  

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Penang International Halal Expo & Conference 2019 (PIHEC 2019) ครั้งที่ 10

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Penang International Halal Expo & Conference 2019 (PIHEC 2019) ครั้งที่ 10

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Penang International Halal Expo & Conference 2019 (PIHEC 2019) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562   ณ  ศูนย์นิทรรศการ Setia SPICE รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับการสนับสนุนคูหาจากสถานกงสุลไทย ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

            บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดอื่นๆดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ไอ เบฟ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. imiswak premium herbal toothpaste
 3. หจก.มายโฮมฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส
 4. บริษัท ไทยเด็นตี้อินเตอร์เทรด จำกัด
 5. Yohan Food&Bev Thailand
 6. บริษัท แอมแซ่บ กรุ๊ป จำกัด
 7. บริษัท เอช บีโอโกลบอล เน็ทเวิร์ค(ไทยแลนด์) จำกัด
 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลียาฮาลาลฟู้ดส์
 9. วิสาหกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 10. สุทธิชาติ สมุนไพร
 11. วิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
 12. น้ำพริกและเครื่องแกงกลญาดาเกาะยอ
 13. บริษัท ไร่ฐิภูตา ระโนด (ประกาศเพิ่มเติม รอบ 2)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัวพร้อมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฮาลาล  ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมนำรายละเอียดการรายตัวดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 2. รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 3. หมายเลขทะเบียนรถเข้าประเทศมาเลเซีย
 4. ภาพไฟล์โลโก้แบรนด์ผลิตภัณฑ์

หากผู้ประกอบการท่านใดไม่ได้เข้ารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ทางสถาบันฯ  ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสถาบันฮาลาล  

สถาบันฮาลาล ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

----------------------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ  ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com