ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการ ไทย - มาเลเซีย

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการ ไทย - มาเลเซีย

ดาวน์โหลดใบประกาศ

 

 

 

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบัณฑิต ทุกสาขาวิชา นักศึกษาปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบัณฑิต ทุกสาขาวิชา นักศึกษาปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management) จำนวน 72 ขั่วโมงตลอดหลักสูตร (รวมสอบวัดผลความรู้ และศึกษาดูงาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 สิงหาคม 2561 (รับจำนวน 25 คนเท่านั้น) ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

 
**ลงทะเบียนและอบรมฟรีตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

- การจัดการครัวฮาลาล
- การจัดการระบบการผลิตอาหารฮาลาล
- การจัดการสถานบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
- การทำการตลาดเพื่อเจาะลูกค้ามุสลิม
- การเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล
- ฝึกปฏิบัติการเชือดและชำแหละสัตว์ปีกตามหลักการศาสนาอิสลามและสากล
- ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรฮาลาล
- ศึกษาดูงานสถานประกอบการฮาลาล และหน่วยงานด้านฮาลาลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
089 486 3857
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.halinst.psu.ac.th

รายละเอียดรายวิชา รายละเอียดตารางเรียน

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

38531419 213994572791770 8686166662866534400 n

 

สถาบันฮาลาล ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thai Festival 2018

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thai Festival 2018

            ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงสินค้า Thai Festival 2018 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ถนน Padang Kata Lama เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย และเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นั้น

            บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 1. Salma Chili Paste
 2. CHICKEN MAN ไก่ย่างนมสด
 3. NODE NA LE 
 4. หจก.มายโฮมฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส
 5. ริสกีโรตีชาชักสตูล
 6. YOHAN FOOD&BEV THAILAND

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัวพร้อมประชุมเตรียมความพร้อมในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฮาลาล ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ พร้อมนำรายละเอียด การรายงานตัว ดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 2. รายชื่อผู้ประกอบการและผู้ติดตาม
 3. หมายเลขทะเบียนรถเข้าประเทศมาเลเซีย
 4. ภาพไฟล์โลโก้แบรนด์ผลิตภัณฑ์

          หากผู้ประกอบการท่านใดไม่ได้เข้ารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด ทางสถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์

          ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

คลิกดาวน์โหลดใบประกาศ

 

 

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย

 

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

 กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

                            

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู กําหนดจะจัดงานเทศกาลอาหารและสินค้าฮาลาลประจําปี ๒๕๖๑ (Thai Festival 2018) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหาร สินค้าฮาลาล และผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศ มาเลเซียมากยิ่งขึ้น โดยในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ จะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างรัฐกลันตัน และรัฐตรังกานูกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการสนใจสมัครเพื่อเข้าร่วม " กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย "

1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.
3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ
4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ
5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย
6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก
7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร
8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง
10. สถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ รายต่อบริษัท/สถานประกอบการ
11. ผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก

ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561

***ส่งใบสมัครที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งตามที่อยู่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิเเล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2561

รายงานตัวและประชุมเตรียมความพร้อมส่งรายละเอียด วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เดินทางในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ร่วมงาน กิจกรรมจับคู่เจรจาทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการไทย - มาเลเซีย (Thai festival 2018) ระหว่าง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย

 

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

poster Thai Fest 2018 Kelantan

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความ สวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวไทย-อาเซียน

ขอเชิญร่วมรับฟัง หัวข้อสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความสวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

ณ ห้อง Conference 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น.

                               - กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล

                               - กล่าวเปิดงานและให้โอวาท โดย นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา

                              - หัวข้อสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความ สวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

                                 โดย คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร และทีมงานสมาพันธ์การท่องเที่ยว

                                 พิธีกร โดย วุฒิ หมัดอาด้ำ

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Halal Tourism Route 01 01

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน เทศกาลอาหารไทย (THAI FESTIVAL 2018)

สถาบันฮาลาล เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน

เทศกาลอาหารไทย (THAI FESTIVAL 2018)

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (รับจำนวนจำกัด)

 

 เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

 

 • สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการสนใจสมัครเพื่อร่วมโครงการคัดสรรผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้า Thai festival 2018 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียให้การสนับสนุนในเรื่องบูธตลอดการอำนวยความสะดวกในการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปยังประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังนี้

  1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพในการผลิตและมีระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้

  2. ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองฮาลาล อย.

  3. ฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  4. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการออกงานนานาชาติ

  5. บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปแบบที่โดดเด่นและทันสมัย

  6. ผู้ประกอบการต้องมีศักยภาพในการส่งออก

  7. ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษามาลายูพอสมควร

  8. เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  9. ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการเดินทางไปร่วมงานต่างประเทศ ทั้งใน เรื่องรถ การขนส่ง

  10. ผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางและที่พัก 

   

  ทั้งนี้ กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 สิงหาคม 2561

  รายงานตัวและประชุมเตรียมความพร้อมส่งรายละเอียด วันที่ 13 สิงหาคม 2561

  เดินทางในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

  ร่วมงาน Thai festival 2018 ระหว่าง วันที่ 3-5 สิงหาคม 61 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

 

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Thai Festival 2018 02

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

การสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้อง Conference ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และยกระดับตลาดการแข่งขันให้กับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

poster Busines matching 02

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com