ข่าวสาร

สถาบันฮาลาล รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา

ประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา

driver

       ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล  ใบสมัคร

สถาบันฮาลาลรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management)

halal management

สถาบันฮาลาลรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรระยะสั้น การจัดการฮาลาล (Halal Management) จำนวน 72 ขั่วโมงตลอดหลักสูตร (รวมสอบวัดผลความรู้ และศึกษาดูงาน) เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

**สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2560 (รับจำนวน 25 คนเท่านั้น) ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้ได้หลังสำเร็จการศึกษา

- การจัดการครัวฮาลาล
- การจัดการระบบการผลิตอาหารฮาลาล
- การจัดการสถานบริการให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม
- การทำการตลาดเพื่อเจาะลูกค้ามุสลิม
- การเข้าใจในเรื่องระบบการจัดการฮาลาล และการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย การผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฎิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ฟรี!!

สถาบันฮาลาล ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ด้านการผลิตเครื่องสำอางฮาลาลและฝึกปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

600720 21

โครงการและกำหนดการ

ประกาศสถาบันฮาลาล ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียน

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

         ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนนั้น  ในการนี้สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

          ตามประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ผลการสอบคัดเลือก

สถาบันฮาลาล ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเ

          ด้วยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธ์สอบข้อเขียนและรายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับเป็นลูกจ้างจำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

          ตามประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ อัตรา นั้น

          บัดนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสอบดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

Halal Institue - Presentation

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-333223 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-333224 )

  halinst.psu@gmail.com