ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

          ตามประกาศสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560  บัดนี้ การสอบปฎิบัติและสอบสัมภาษณ์ได้เสร้๗สินแล้ว สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ

ประกาศสถาบันฮาลาล

Halal Institue - Presentation

VDO pic

CONTACT US

สำนักงานหาดใหญ่
 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
 0-7428-9292 (แฟกซ์ 0-7428-9293) 

สำนักงานปัตตานี

 อาคาร 67 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 073-350487 เบอรโทรภายใน 1963
(แฟกซ์ 073-350488 )

  halinst.psu@gmail.com